آیا شفق قطبی در ایران وجود دارد؟

 شفق قطبی یا نورالبروج از ظواهر بسیار جذاب و دیدنی در طبیعت است که بیشتر در مناطق قطب شمال و جنوب جهان رخ می دهد. اما آیا این پدیده در ایران نیز مشاهده شده است؟

باید گفت که شفق قطبی در ایران نادر است و به دلایل مختلفی از جمله فاصله ایران از مناطق قطبی و جهش تکنولوژیکی در شهرنشینی و ... این پدیده در ایران به صورت مستقیم مشاهده نمی شود. با این حال، در برخی مناطق ایران، مثل کوهستان های البرز، پدیده های نورانی طبیعی دیگری مشاهده می شود که به دلیل شباهت نسبی در برخی موارد به عنوان شفق قطبی در نظر گرفته می شوند. این پدیده ها بیشتر به دلیل آلودگی هوا، تابش ماوراء بنفش و فعالیت های زمین شناسی در مناطق کوهستانی رخ می دهند.

شفق قطبی در ایران

در واقع، شفق قطبی یک پدیده نورانی است که بر اثر تصادف جریان های باد خورشیدی با لایه های جو زمین به وجود می آید. با توجه به برداشت های نکات فوق، می توان نتیجه گرفت که این پدیده در ایران به صورت مستقیم مشاهده نمی شود، اما پدیده های نورانی دیگری در برخی مناطق ایران مشاهده می شود که ممکن است به دلیل شباهت نسبی به شفق قطبی در نظر گرفته شوند. 

شفق قطبی در ایران وجود دارد

با توجه به اینکه شفق قطبی در ایران به صورت مستقیم مشاهده نمی شود، باز هم می توان این پدیده را از طریق اینترنت و بروشور های تبلیغاتی تجربه کرد. در بعضی منابع اینترنتی، عکس ها و فیلم هایی از شفق قطبی در مناطق دیگر جهان به نمایش گذاشته می شود که می توان به صورت مجازی آن را تجربه کرد

با این حال، پدیده های نورانی دیگری در برخی مناطق ایران مشاهده می‌شود که به دلیل شباهت نسبی با شفق قطبی در نظر گرفته شده‌اند. برای مثال، روشن شدن آسمان در شب‌های پاییزی و زمستانی در برخی مناطق کوهستانی ایران، به خصوص در مناطقی که فاصله آنها تا خط استوا کمتر است، می‌تواند به عنوان پدیده‌ای شبیه به شفق قطبی در نظر گرفته شود.

در کل، با توجه به بررسی‌های انجام شده، شفق قطبی در ایران به صورت مستقیم مشاهده نمی‌شود، اما پدیده‌های نورانی دیگری در برخی مناطق ایران وجود دارند که به دلیل شباهت نسبی با شفق قطبی تلقی می‌شوند.

جدیدتر قدیمی تر