معنی Pace در اپل واچ و ساعت های هوشمند چیست؟

در اپلیکیشن های قدم شمار و ورزشی، شاخص "Pace" به معنی سرعت است. به طور دقیق تر، Pace به تعداد دقیقه ای که صرف طی کردن هر کیلومتر می شود اشاره دارد.

به عبارت دیگر، هرچه Pace شما کمتر باشد، نشان دهنده سرعت بیشتر شما در حین ورزش است.

مثال:

فرض کنید در حال دویدن هستید. اگر اپلیکیشن نشان دهد که Pace شما 6 دقیقه در هر کیلومتر است، به این معنی است که برای طی کردن هر کیلومتر، 6 دقیقه زمان صرف کرده اید.

در مقابل، اگر Pace شما 8 دقیقه در هر کیلومتر باشد، نشان دهنده آن است که برای طی کردن هر کیلومتر، 8 دقیقه زمان صرف کرده اید و سرعت کمتری نسبت به حالت قبلی دارید.

نکات:

  • Pace معمولا با واحد دقیقه در هر کیلومتر یا دقیقه در هر مایل نمایش داده می شود.
  • می توانید از Pace برای دنبال کردن پیشرفت خود در طول زمان استفاده کنید.
  • همچنین می توانید از Pace برای مقایسه عملکرد خود با دیگران استفاده کنید.
  • توجه داشته باشید که عوامل مختلفی مانند نوع ورزش، سطح زمین و شرایط آب و هوایی می توانند بر Pace شما تاثیر بگذارند.

امیدوارم این توضیحات به شما در درک مفهوم Pace کمک کرده باشد.

جدیدتر قدیمی تر