سرویس Google Ads از کدام دامنه ها پشتیبانی نمیکند؟


بر اساس قوانین و مقررات گوگل ادز، سرویس Google Adwords از پسوند دامنه کشورهای زیر پشتیبانی نمی کند:

 • ایران (IR)
 • کره شمالی (KP)
 • سوریه (SY)
 • سودان (SD)
 • یمن (YE)

این محدودیت ها به دلیل تحریم های بین المللی علیه این کشورها اعمال شده است.

علاوه بر این، گوگل ادز ممکن است در برخی از کشورهای دیگر نیز با محدودیت هایی مواجه شود. به عنوان مثال، در برخی از کشورها، تبلیغات گوگل ادز فقط برای محصولات و خدمات خاصی مجاز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محدودیت های گوگل ادز در کشورهای مختلف، می توانید به صفحه پشتیبانی گوگل ادز مراجعه کنید.

در ادامه توضیحی در مورد محدودیت های گوگل ادز در هر یک از کشورهای ذکر شده ارائه شده است:

ایران (IR)

گوگل ادز از سال 2018 امکان تبلیغات برای سایت های با دامنه IR را فراهم کرده است. با این حال، این تبلیغات ممکن است با محدودیت هایی مواجه شود. به عنوان مثال، تبلیغات گوگل ادز برای محصولات و خدماتی که توسط دولت ایران ممنوع شده است، مجاز نیست.

کره شمالی (KP)

گوگل ادز به دلیل تحریم های بین المللی علیه کره شمالی، از ارائه خدمات به این کشور خودداری می کند.

سوریه (SY)

گوگل ادز به دلیل جنگ جاری در سوریه، از ارائه خدمات به این کشور خودداری می کند.

سودان (SD)

گوگل ادز به دلیل تحریم های بین المللی علیه سودان، از ارائه خدمات به این کشور خودداری می کند.

یمن (YE)

گوگل ادز به دلیل جنگ جاری در یمن، از ارائه خدمات به این کشور خودداری می کند.


سرویس Google Adwords از سایت هایی که محتوای زیر را دارند پشتیبانی نمی کند:

 • محتوای غیرقانونی یا مضر، مانند محتوای خشونت آمیز، پورنوگرافی، یا کلاهبرداری
 • محتوای نقض کپی رایت یا حق ثبت اختراع
 • محتوای تبلیغاتی برای محصولات یا خدمات ممنوع، مانند محصولات یا خدماتی که توسط دولت ممنوع شده اند
 • محتوای فریبنده یا گمراه کننده، مانند محتوایی که ادعاهای غیرواقعی یا اغراق آمیز می کند
 • محتوای غیرمعتبر یا غیرقابل اعتماد، مانند محتوایی که اطلاعات نادرست یا گمراه کننده ارائه می دهد

علاوه بر این، گوگل ادز ممکن است از سایت هایی که محتوای زیر را دارند نیز پشتیبانی نکند:

 • سایت هایی که از قوانین و مقررات گوگل ادز پیروی نمی کنند، مانند سایت هایی که از کلیک های جعلی استفاده می کنند
 • سایت هایی که دارای تجربه کاربری ضعیف هستند، مانند سایت هایی که کند هستند یا دارای تبلیغات مزاحم هستند

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محدودیت های گوگل ادز در مورد محتوای سایت ها، می توانید به صفحه پشتیبانی گوگل ادز مراجعه کنید.

در اینجا توضیحی در مورد محدودیت های گوگل ادز در مورد هر یک از انواع محتوای ذکر شده ارائه شده است:

محتوای غیرقانونی یا مضر

گوگل ادز از تبلیغات برای محصولات یا خدماتی که غیرقانونی یا مضر هستند، پشتیبانی نمی کند. این شامل محصولات یا خدماتی مانند سلاح، مواد مخدر، داروهای بدون نسخه، خدمات جنسی، یا کلاهبرداری می شود.

محتوای نقض کپی رایت یا حق ثبت اختراع

گوگل ادز از تبلیغات برای محصولات یا خدماتی که کپی رایت یا حق ثبت اختراع آنها نقض شده است، پشتیبانی نمی کند. این شامل محصولات یا خدماتی مانند فیلم، موسیقی، نرم افزار، یا اختراع می شود.

محتوای تبلیغاتی برای محصولات یا خدمات ممنوع

گوگل ادز از تبلیغات برای محصولات یا خدماتی که توسط دولت ممنوع شده اند، پشتیبانی نمی کند. این شامل محصولات یا خدماتی مانند محصولات یا خدماتی که برای کودکان مضر هستند، یا محصولات یا خدماتی که برای سلامتی یا ایمنی مضر هستند.

محتوای فریبنده یا گمراه کننده

گوگل ادز از تبلیغاتی که ادعاهای غیرواقعی یا اغراق آمیز می کنند، پشتیبانی نمی کند. این شامل تبلیغاتی می شود که ادعا می کنند محصول یا خدماتی خاصی می تواند معجزه کند، یا ادعا می کنند محصول یا خدماتی خاصی بدون هیچ گونه عوارض جانبی است.

محتوای غیرمعتبر یا غیرقابل اعتماد

گوگل ادز از تبلیغاتی که اطلاعات نادرست یا گمراه کننده ارائه می دهند، پشتیبانی نمی کند. این شامل تبلیغاتی می شود که ادعا می کنند محصول یا خدماتی خاصی بهتر از سایر محصولات یا خدمات مشابه است، یا ادعا می کنند محصول یا خدماتی خاصی توسط افراد مشهور یا سازمان های معتبر حمایت می شود.

سایت هایی که از قوانین و مقررات گوگل ادز پیروی نمی کنند

گوگل ادز ممکن است از سایت هایی که از قوانین و مقررات گوگل ادز پیروی نمی کنند، پشتیبانی نکند. این شامل سایت هایی می شود که از کلیک های جعلی استفاده می کنند، یا سایت هایی که محتوای غیرقانونی یا مضر منتشر می کنند.

سایت هایی که دارای تجربه کاربری ضعیف هستند

گوگل ادز ممکن است از سایت هایی که دارای تجربه کاربری ضعیف هستند، پشتیبانی نکند. این شامل سایت هایی می شود که کند هستند، یا دارای تبلیغات مزاحم هستند.

جدیدتر قدیمی تر